วารสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ในวันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2567 ดังกิจกรรมต่อไปนี้

1. การบรรพชา

2. การอุปสมบท

3. การจำวัด / รักษาศีล

4. การบวชชีพราหมณ์

5. กิจกรรมจิตอาสา 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายธเนศ    คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

หรือทางเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัคร และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

วันที่ 15 พ.ย. 2565  ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

วันที่ 24 พ.ย. 2565 ประกวดราค้าซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 8 ธ.ค. 2565   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ( ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 4 เม.ย 2567  ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน 10 รายการ

     วันที่ 15 พ.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ (ปรับปรุงถนนลาดยาง) 

      วันที่ 27 มิ.ย 2567 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาจำนวน 60 คน การผลิตพืช จำนวน 15 คน การผลิตสัตว์ จำนวน 15 คน ช่างเกษตร จำนวน 15 คน และธุรกิจเกษตร จำนวน 15 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรในรายการ K-Farm ฟาร์มทันสมัย สืบสานเกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยทั่วโลก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรปักกิ่ง รับสมัครนักศึกษาทวิวุฒไทย-จีน สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 รายละเอียดตามในประชาสัมพันธ์ สนใจสมัครกดลิงก์ด้านล่าง