วารสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

ประกาศรับสมัคร และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาจำนวน 60 คน การผลิตพืช จำนวน 15 คน การผลิตสัตว์ จำนวน 15 คน ช่างเกษตร จำนวน 15 คน และธุรกิจเกษตร จำนวน 15 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรในรายการ K-Farm ฟาร์มทันสมัย สืบสานเกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยทั่วโลก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรปักกิ่ง รับสมัครนักศึกษาทวิวุฒไทย-จีน สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 รายละเอียดตามในประชาสัมพันธ์ สนใจสมัครกดลิงก์ด้านล่าง