อัพเดทล่าสุด 5/2/2561

-> สาขาวิชาเทคพื้นฐาน ::

----*****-----

-> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::

****รายการแข่งขันประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท จัดแข่งขันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

----*****-----

-> การแข่งขันประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ::

  • อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ใช้ในการแข่งขัน 1.) ตาลปัตร 1 อัน 2.)เครื่องสังฆทาน 2 ชุด 3.)ผ้ารับประเคน 1 ผืน 4.)ชุดกรวดน้ำ 2 ชุด 5.)ผ้าจีวร 1 ผืน 6.)อาสนะ 7.)ชุดกระเช้าผลไม้ 1 กระเช้า 8.) ถาดอาหาร, จานรอง 9.) แก้วน้ำดื่ม 10.)ขันน้ำมนต์

หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันท่านสามารถนำมาเพิ่มเติมได้

  • เวลาในการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 1.ประกวดท่าบังคับใช้เวลา 2 นาที 2. ประกวดบทบาทสมมติ ใช้เวลา 5 นาที (Update 30/1/2561)

----*****-----

. สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561

(ให้นักกีฬาไปรายงานตัวที่สนามเเข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมหลักฐานการสมัคร)

Update : 6/2/2561

Time : 12.00 AM

. สูจิบัตร การแข่งขันประเภทการแข่งขันและการประกวด (โปรดตรวจสอบสถานที่, ห้องสอบของท่านให้เรียบร้อย)

Update : 6/2/2561

Time : 10.55 AM

. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าแข่งขันทักษะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Update : 7/2/2561

Time : 11.30 AM

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมมาในวันที่ลงทะเบียน (Update 22/1/2061)

2.1 ใบสมัคร ประเภทการแข่งขันทักษะและการประกวด โหลดWord <คลิ๊ก!!> โหลดPDF <คลิ๊ก!!>

( รายการเเข่งขันระหว่าง วันที่ 8-9 ก.พ. 61 กรุณาส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานการเเข่งขัน 1 ชุดต่อ 1 รายการ ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. ณ เต้นอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ)

(โปรดรวบรวมใบสมัครทุกรายการใส่ซองสีน้ำตาลมาให้เรียบร้อย)

2.2 ใบสมัคร การเเข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี :: โหลดเอกสาร <คลิ๊ก!!>

(รายการแข่งขันกีฬา วันที่ 7 ก.พ. 61 กรุณารายงานตัวและส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานการเเข่งขัน เวลา 07.00 - 07.50 น. ณ จุดลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานฯ)  • โรงแรมพุทธชาด :: คุณมิยา 087-8551141 (อยู่ในเขตเทศบาล ใกล้ seven eleven)

โรงเรียน และวัด ให้โทรประสานกับอาจารย์สิริวิชญ์ ไชยรบ 08-5210-6038

ติดต่อที่พักภายในสถานศึกษาอาชีวะสกลนคร

ลำดับที่.pdf

แผนที่สถานที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.:: แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ::.

.:: แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ::.