ผู้บริหารบริษัท

ดร.นิชาภัทร วิลเลี่ยมส์

Tel. 086-4490694

ผู้บริหารบริษัท

ดร.จินดา วรปัสสุ

Tel. 086-5626456


คณะวิทยากร

บริษัท ทีชเชอร์โพรเฟสชั่นนัลดีเวลอปเม้นท์ จำกัด