แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำกับติดตามและรายงานผล ฉก.คศ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ผังการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ฉก.คศ..pdf

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต