Patumahoe Primary School

Mahia nga mahi i te kaha rawa

Play the Game with Pride
Homework Consultation

Homework Consultation
School Slideshow

Patumahoe School Events Slideshow