ลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น

คำแนะนำ 1. ให้ใช้อีเมลในการสมัคร (ควรใช้ของ Gmail)

2. อีเมลเดียวสามารถสมัครได้เพียงครังเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลเดียวกันนี้สมัครให้เพื่อนได้

3. หากต้องการเปลี่ยนกิจกรรมต้องมาติดต่อของแจ้งเปลี่ยนที่วิชาการเท่านั้น

4. หากพบการสมัครหลายๆกิจกรรมพร้อมกัน จะติดสิทธิ์ทุกกิจกรรมทันที