ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สพป.ปน.2 เกมส์)