โรงเรียนพระราชดำริ

ศูนย์ครูใต้

โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ

โรงเรียนบ้านโคกโตนด

โรงเรียนบ้านเปียะ

โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

โรงเรียนบ้านโคกหมัก

โรงเรียนบ้านกาหยี

โรงเรียนพัฒนศึกษา

โรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านยาบี

โรงเรียนบ้านน้ำดำ

โรงเรียนบ้านคลองช้าง

โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์