โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ

โรงเรียนบ้านแคนา

โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

โรงเรียนบ้านดอนนา

โรงเรียนบ้านดอนรัก

โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด

โรงเรียนบ้านบางทัน

โรงเรียนบ้านปะกาจินอ

โรงเรียนบ้านปะกาลือสง

โรงเรียนบ้านปากบางตาวา

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์

โรงเรียนรัชดาภิเษก

โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวาหาร

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

โรงเรียนบ้านสายหมอ