Welcom
To
Promotion Of Educational Provision Group

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้
2565

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

รายงานพาน้องกลับมาเรียน สพป.ปน.1

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยและมูลนิธิรักษ์ไทย ทำโครงการ “การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกของท้องถิ่น” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรท้องถิ่น


  • ปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับความรู้วิชาการ หรือเร่งพัฒนาสมองมากจนเกินไป จนละเลยเรื่องของสภาพพื้นฐานจิตใจของเด็ก

  • จิตวิทยาเด็กคือขุมทรัพย์และยาขนานดีที่ยิ่งครูมีมาก เราจะเข้าใจเด็ก ๆ ของเรามากขึ้นว่าทำไมเด็กแต่ละคนถึงมีความแตกต่างและไม่เหมือนกัน

  • ย่อย 5 เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก เพื่อปรับความเข้าใจและใช้สอนให้เหมาะกับเด็กในยุคดิจิทัล

ที่มา : www.Aksorn.com/child-psychology

กลับมาเรียนแบบ On-site ครั้งนี้ ทางสถานศึกษาและคุณครู ต้องรับมือกับ การเรียนการสอน อย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีกิจกรรมหน้าเสาธง เจอหน้ากันทุกเช้า นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทั่วประเทศจะทยอยเปิดต้อนรับให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ปกติ เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนต่างคิดถึงห้องเรียนกันแน่นอน และยังต้องปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่มา : www.Aksorn.com/on-site


สอนออนไลน์ ทีไรคุณครูมักจะเจอปัญหาผู้เรียนไม่สนใจเรื่องที่สอน หรือผู้เรียนมักจะบ่นว่าเรียนไม่เข้าใจอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ? แล้วจะเลือกใช้วิธีไหนที่ดึงความสนใจจากผู้เรียน ให้เขาได้รับความรู้และรู้สึกสนุกกับการเรียนออนไลน์ไปด้วย และเพื่อให้การศึกษาของนักเรียนไม่มีขาดตอน การเรียนออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทให้ครูไทยได้ท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เข้าถึงความรู้ได้มากมาย และทำให้คุณครูสามารถออกแบบการสอนได้หลากหลายอีกด้วย แต่จะดึงความสนใจจากผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง? สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้ที่คุณครูเอง ไปติดตามกันครับ

ที่มา : www.Aksorn.com/online-teaching

ความทรงจำเกี่ยวกับ ครูประถม ที่เด็ก ๆ ชอบ ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ครูจึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของเด็กทั้งในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตอีกด้วย เมื่อเด็ก ๆ เรียนจบไป ความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับครูที่พวกเขาชอบจะอยู่ในหัวใจเด็กตราบนานเท่านาน ไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ครู” ก็ยังเป็นคนสำคัญที่ใกล้ชิดเด็กไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ มาดูกันว่า ลักษณะ ครูประถม 8 ประการ ที่เด็ก ๆ ชอบและอยากเรียนด้วยนั้น เป็นแบบไหนกันนะ?

ที่มา : www.Aksorn.com/primary-school-teacher