กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
Pattani Primary Education Area office 1

นางสาวกษิมา  คงตุก
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ "ทักษะการสังเกต ระวังป้องกัน ภัยใกล้ตัว" รายละเอียด>>>

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ รายละเอียด>>>

นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกษิมา  คงตุก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอภิชยา คงช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566   อ่านต่อ>>

Link.....>> การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มาตรฐาน
และนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2566 

เอกสารเผยแพร่ (Publication)

เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 66.pdf

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียน รายบุคคล (DMC 2566)

แนวทาง-DMC-2566.pdf
เล่มแผนปฏิบัติการ 2566 เผยแพร่ล่าสุด.pdf
เงินอุดหนุน ปี 66.pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents)

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

ข่าวสารการศึกษา