โรงเรียนบ้านกือยา

โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ

โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

โรงเรียนบ้านรูสะมิแล

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ

โรงเรียนบ้านสะบารัง

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

โรงเรียนบ้านจะรังบองอ