โรงเรียนบ้านกาแลบือซา

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ

โรงเรียนตันหยงลุโละ

โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ

โรงเรียนเมืองปัตตานี

โรงเรียนบ้านกูวิง

โรงเรียนชุมชนยูโย

โรงเรียนบ้านบานา

โรงเรียนบ้านจือโระ

โรงเรียนบ้านปาเระ