Els gelats juguen amb els nens i les nenes de tercer

Escola Patronat Domènech- Gelats d' EI3- Curs 2017-18