DESIGN THINKING I LES MATEMÀTIQUES.

Les matemàtiques són considerades encara per molts estudiants una assignatura difícil i poc vinculada a la realitat, tot i que, paradoxalment, considerem que haurien de servir-nos per resoldre problemes, sobretot problemes de la vida quotidiana. El passat 10 d' octubre van venir a visitar-nos l' Aleksandra Zemke i l' Anton Coimbra, de l'associació Smilemundo, que actualment participen en el projecte europeu "Added Value" amb organitzacions de Polònia, Irlanda i Holanda, amb l'objectiu comú de crear canvis innovadors en l'ensenyament de les matemàtiques a l'escola primària.


Un dels principals problemes que Smilemundo ha detectat en l'ensenyament de les matemàtiques és la dificultat de molts alumnes i professors en trobar un sentit a les matemàtiques. De fet, el 50% dels mestres que han estat entrevistats en aquest projecte ha comentat que, tot i emprar metodologies visuals i manipulatives, històries o jocs, la pregunta més repetida pels alumnes continua sent: "I això, per què ho hem d'estudiar? ". Per això, el projecte Added Value investiga entorn la importància de treballar amb situacions i problemes reals de la vida diària, que ajudin a apropar les matemàtiques als alumnes.


El passat 10 d'octubre van venir al Patronat l' Aleksandra i l' Anton a fer-nos una sessió de prova de la metodologia que han estat desenvolupant.

Una de les principals característiques del Toolkit que han creat amb aquest projecte ha estat la integració de matemàtiques amb el Design Thinking, una metodologia molt usada per desenvolupar innumerables objectes i serveis. La classe va ser variada: van planificar la visita turística a Barcelona d'una persona que els mateixos alumnes coneixen, calculant-ne el pressupost, tenint en compte els gustos i interessos de la persona en qüestió.


La sessió es va acabar demanant als alumnes què els hi va semblar l'exercici plantejat. I definitivament ens quedem amb el que va dir una alumna: "M'havia oblidat que estava a una classe de matemàtiques!".

Aleksandra Zemke i l' Anton Coimbra


thinkingmates.mp4