El claustre i el personal de l'escola Patronat Domènech

Curs 2020/2021

Equip directiu

Directora i suport a EI-4

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis i tutora Cicle Superior

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Secretària acadèmica i mestra E.E.

Belén Aréchaga

belena@patronatdomenech.cat

Equip del Cicle Infantil

Tutora d'EI-3

Cristina Soto

cristinas@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)

Xantal Ramon

xantalr@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-4

Tania Rodríguez

taniar@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5

Montse Sardà

montses@patronatdomenech.cat

Directora i suport a EI-4

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Suport EI-4

Olga Àlvarez

olgaa@patronatdomenech.cat

Suport EI-5

Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat


Equip del Cicle Inicial

Tutora Cicle Inicial

Sara Pañella

sarap@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Inicial

Denise González

deniseg@patronatdomenech.cat

Cicle Inicial

Mario

mario@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Inicial

Àngels Esterri

angelse@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Inicial

Lídia

lidia@patronatdomenech.cat

Equip del Cicle Mitjà

Tutora Cicle Mitjà

Anna Sagristà

annas@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Mitjà

Anna Ganzer

anna@patronatdomenech.cat

Tutor Cicle Mitjà

Cesc Noguera

cescn@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Mitjà

Laia

laia@patronatdomenech.cat

Equip del Cicle Superior

Tutora Cicle Superior

Teresa Montenegro

teresam@patronatdomenech.cat

Tutora Cicle Superior

Elsa

elsa@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis i tutora Cicle Superior

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Equip d'Especialistes

Música i E.F

Juan Carlos Serrano

juancarlos@patronatdomenech.cat

Secretària acadèmica i mestra E.E.

Belén Aréchaga

belena@patronatdomenech.cat

Anglès

Naiara

naiara@patronatdomenech.cat

Secretaria

Secretària

Milagros López

milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge

Anna Rey

annar@patronatdomenech.cat

Temps de migdia

(Crea i Creix)

Gestió i coordinació


Gestió i Coordinació

Vicky Vilalta

creaicreix@creaicreix.net

Coordinació i Cicle Inicial

Eva Ballesteros

creaicreix@creaicreix.net

Cicle Infantil

Mònica Puentes

EI-3

creaicreix@creaicreix.net

Gabriel Canelo

EI-4

creaicreix@creaicreix.net

Clara Guasch

EI-5

creaicreix@creaicreix.net

Joan Ripoll

Reforç Cicle Infantil

creaicreix@creaicreix.net

Cicle Inicial

Edel Olmedo

Cicle Inicial

creaicreix@creaicreix.net

Eva Ballesteros

Cicle Inicial

creaicreix@creaicreix.net

Cicle Mitjà

Rita Marimon

Cicle Mitjà

creaicreix@creaicreix.net

Sol Cortés

Cicle Mitjà

creaicreix@creaicreix.net

Cicle Superior

Raimon Mestres

Cicle Superior

creaicreix@creaicreix.net

Teco Araujo

Cicle Superior

creaicreix@creaicreix.net

Equip de Cuina

Lola Tirado

Encarna Martínez

Erec Irisarri

Personal de Neteja

Mari Martín


Berta Uvidia