El claustre i el personal de l'escola Patronat Domènech

Curs 2018/2019

Equip directiu

Directora i suports- tallers a infantil

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis, especialista d'Anglès i tutora d'EP-5

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Correu classe EP-5

mjosebelen@patronatdomenech.cat

Secretari i tutor d'EP-3

Cesc Noguera

cescn@patronatdomenech.cat

Cicle Infantil

Tutora d'EI-3

Cristina Soto

cristinas@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-4

Tania Rodríguez

taniar@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)

Xantal Ramon

xantalr@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5

Montse Sardà

montses@patronatdomenech.cat

Cicle Inicial

Tutora EP-1

Sara Pañella

sarap@patronatdomenech.cat

Educació Especial - Suport NEE

Olga Àlvarez

olgaa@patronatdomenech.cat

Tutora EP-2

Àngels Esterri

angelse@patronatdomenech.cat

Cicle Mig

Tutora EP-4 i Educació Especial

Neus Chamorro

neusc@patronatdomenech.cat

Suport cicle mig

Raquel Gorbe

raquelg@patronatdomenech.cat

Cicle Superior

Tutora EP-5 i Educació Especial

Belén Aréchaga

belena@patronatdomenech.cat

mjosebelen@patronatdomenech.cat

Tutora EP-6

Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat

Correu classe EP-6 teresaangela@patronatdomenech.cat

Tutora EP-6

Teresa Montenegro

teresam@patronatdomenech.cat

Correu classe EP-6 teresaangela@patronatdomenech.cat

Especialistes

Educació Física

Denise González

deniseg@patronatdomenech.cat


Música

Núria Mateu

nuriam@patronatdomenech.cat

Anglès

Anna Ganzer

anna@patronatdomenech.cat

Plàstica i Castellà

Anna Sagristà

annas@patronatdomenech.cat


Secretaria

Secretària

Milagros López

milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge

Elena Sigalés

elenas@patronatdomenech.cat


Temps de migdia

(Crea i Creix)

Mònica Puentes

EI-3

creaicreix@creaicreix.net

Emma Durany

EI-4

creaicreix@creaicreix.net

Ariadna

EI-5

creaicreix@creaicreix.net

Júlia Noguera

Reforç a Infantil

creaicreix@creaicreix.net

Edel Olmedo

EP-1

creaicreix@creaicreix.net

Rita Marimon

EP-2

creaicreix@creaicreix.net

Marina Vilanova i Vicky Vilalta

EP-3

creaicreix@creaicreix.net

Clara

EP-4

creaicreix@creaicreix.net

Eva Ballesteros

EP-5

creaicreix@creaicreix.net

Sol Cortés

EP-6

creaicreix@creaicreix.net

Cuina

Cuina

Lola Tirado Encarna Martínez

Cuina

Erec Irisarri

Personal de Neteja

Personal de Neteja

Mari Martín
Personal de Neteja

Berta Uvidia

Escola Patronat Domènech - Claustre i Personal- Curs 2017/2018