El claustre i el personal de l'escola Patronat Domènech

Curs 2019/2020

Equip directiu

Directora i suports- tallers a infantil

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis i tutora d'EP-5

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Secretari

Cesc Noguera

cescn@patronatdomenech.cat

Cicle Infantil

Tutora d'EI-3

Cristina Soto

cristinas@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)

Xantal Ramon

xantalr@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-4

Tania Rodríguez

taniar@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5

Montse Sardà

montses@patronatdomenech.cat

Cicle Inicial

Tutora EP-1

Àngels Esterri

angelse@patronatdomenech.cat

Tutora EP-2

Sara Pañella

sarap@patronatdomenech.cat

Educació Especial - Suport NEE

Olga Àlvarez

olgaa@patronatdomenech.cat

Cicle Mig

Tutora EP-4

Anna Sagristà

annas@patronatdomenech.cat


Suport cicle mig

Marta Rakosnik

marta@patronatdomenech.cat


Tutora EP-3

Raquel Gorbe

raquel@patronatdomenech.cat

Cicle Superior

Cap d'estudis i tutora d'EP-5

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Tutora EP-6

Teresa Montenegro

teresam@patronatdomenech.cat


Especialistes

Educació Física

Denise González

deniseg@patronatdomenech.cat

Música

Juan Carlos Serrano

juancarlos@patronatdomenech.cat

Anglès

Anna Ganzer

anna@patronatdomenech.cat

Educació Especial

Belén Aréchaga

belena@patronatdomenech.cat

Especialista de plàstica

Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat


Secretaria

Secretària

Milagros López

milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge

Anna Rey

annar@patronatdomenech.cat


Temps de migdia

(Crea i Creix)

Mònica Puentes

EI-3

creaicreix@creaicreix.net

Emma Durany

EI-4

creaicreix@creaicreix.net

Clara Guasch

EI-5

creaicreix@creaicreix.net

Gabriel Canelo

Reforç a Infantil

creaicreix@creaicreix.net

Edel Olmedo

EP-1

creaicreix@creaicreix.net

Sol Cortés

EP-2

creaicreix@creaicreix.net

Rut Lerín

Reforç

creaicreix@creaicreix.net

Vicky Vilalta


creaicreix@creaicreix.net

Rita Marimon

EP-3

creaicreix@creaicreix.net

Marina Vilalta

EP-4

creaicreix@creaicreix.net

Eva Ballesteros

EP-5

creaicreix@creaicreix.net

Teco Araujo

EP-6

creaicreix@creaicreix.net

Cuina

Cuina

Lola Tirado Encarna Martínez

Cuiner

Erec Irisarri

Personal de Neteja

Personal de Neteja

Mari Martín
Personal de Neteja

Berta Uvidia

Escola Patronat Domènech - Claustre i Personal- Curs 2019/2020