El claustre i el personal de l'escola Patronat Domènech

Curs 2017/2018

Directora

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis, especialista d'Anglès i tutora d'EP-5

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Secretari i tutor d'EP-3

Cesc Noguera

cescn@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-3

Cristina Soto

cristinas@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-4

Tania Rodríguez

taniar@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5

Montse Sardà

montses@patronatdomenech.cat

Educació Especial - Suport NEE

Olga Àlvarez

olgaa@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)

Xantal Ramon

xantalr@patronatdomenech.cat

EP-1

Àngels Esterri

angelse@patronatdomenech.cat

EP-2

Sara Pañella

sarap@patronatdomenech.cat

EP-4 i especialista d'Anglès

Noèlia Fernàndez

noeliaf@patronatdomenech.cat

Educació Especial i tutora d'EP-4

Belén Aréchaga

belena@patronatdomenech.cat

EP-5

Pep Guinovart

pepg@patronatdomenech.cat

EP-6

Teresa Montenegro

teresam@patronatdomenech.cat

Educació Especial

Neus Chamorro

neusc@patronatdomenech.cat

Educació Especial

Silvia Carrión

silvia@patronatdomenech.cat

Educació Física

Denise González

deniseg@patronatdomenech.cat


Música

Núria Mateu

nuriam@patronatdomenech.cat

Plàstica

Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat

Anglès

Anna Ganzer

anna@patronatdomenech.cat

Secretària

Milagros López

milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge

Elena Sigalés

elenas@patronatdomenech.cat


Temps de migdia (Crea i Creix)

Mònica Puentes

EI-3

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Júlia Noguera

EI-4

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Edel Olmedo

EI-5

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Nadiuska Compañó

Reforç Infantil

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Laura Sugranyes

EP-1

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Rita Marimon

EP-5 i EP-2

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Sol Cortés

EP-3

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Vicky Vilalta

EP-2 i reforç a infantil i primària

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Eva Vallesteros

EP-4

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Emma Durany

EP-6

creaicreix@creaicreix.net

Cuina

Lola Tirado

Erec Irisarri

Encarna Martínez

Personal de Neteja

Mari Martín


Personal de Neteja

Berta Uvidia

Escola Patronat Domènech - Claustre i Personal- Curs 2017/2018