El claustre i el personal de l'escola

Directora

Àngela Cruanyes

angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis i especialista d'Anglès

MªJosé Plou

mariajose@patronatdomenech.cat

Secretari i tutor d'EP-3

Cesc Noguera

cescn@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-3

Virgínia Rodríguez

virginiar@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-4

Cristina Soto

cristinas@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5

Montse Sardà

montses@patronatdomenech.cat

Educació Especial Suport NEE

Olga

olgaa@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)

Xantal

xantalr@patronatdomenech.cat

EP-1

Sara Pañella

sarap@patronatdomenech.cat

EP-2

Àngels Esterri

angelse@patronatdomenech.cat

EP-4 i especialista d'Anglès

Noelia Fernandez

noeliaf@patronatdomenech.cat

EP-5

Pep Guinovart

pepg@patronatdomenech.cat

EP-6

Teresa Montenegro

teresam@patronatdomenech.cat

Educació Especial

Neus Chamorro

neusc@patronatdomenech.cat

Educació Especial

Belén

belen@patronatdomenech.cat

Educació Física

Denise González

deniseg@patronatdomenech.cat


Plàstica

Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat

Música

Núria Mateu

nuriam@patronatdomenech.cat

Secretària

Milagros López

milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge

Elena Sigalés

elenas@patronatdomenech.cat


Cuina

Encarna, Èrec, Lola

Personal de Neteja

Mari

Personal de Neteja

Berta

Temps de migdia (Crea i Creix)

Mònica Puentes

EI-3

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Júlia Noguera

EI-4

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Edel Olmedo

EI-5

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Nadiuska Compañó

Reforç Infantil

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Luna Gonzalez

EP-1

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Laura Sugranyes

EP-2 i EP-6

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Sol Cortés

EP-3

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Vicky Vilalta

EP-2 i reforç a infantil i primària

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Eva Vallesteros

EP-4

creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)

Cèlia Gimenez

EP-5

creaicreix@creaicreix.net