Top 100 kotimaiset bisneskirjat 2017

Opetusneuvos Johannes Partanen on koonnut meille suomalaisille 100 parasta kotimaista bisneskirjaa. Kirjat on lajiteltu neljään kategoriaan:

1) Johtaminen ja tiimivalmentaminen

2) Markkinointi

3) Oppiminen, tiimioppiminen ja tiimiyrittäjyys

4) Innovointi ja henkinen kasvu

"Yrittäjyydessä itsensä kehittäminen on välttämätöntä. Yrittäjä oppii asiat käytännössä ja lukemalla paljon. Mielestäni jokaisen pitäisi lukea 'kokonaisia' kirjoja kannesta kanteen. Se on tärkeää tiedonkäsityksen ja oman kehittymisen kannalta. Hyviä kirjoja lukemalla oppii hahmottamaan suuria kokonaisuuksia sirpaletiedon sijaan ja kirjojen lukeminen opettaa myös keskittymään."

Lisätietoa kirjoista löydät kustantajien nettisivuilta.

1. Johtaminen ja tiimivalmentaminen (30 kirjaa)

1) Aaltonen, Tapio: Johda ihmistä – Teologiaa johtajille, Talentum 2011, ISBN 978-952-14-1617-0

2) Aaltonen, Tapio & Kirjavainen, Paula & Pitkänen, Eeva: Kutsumusjohtaja, Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2118-1

3) Aaltonen, Tapio & Pajunen, Heikki & Tuominen, Kallu: Syty ja sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia, Talentum 2005, ISBN 952-14-0907-X

4) Alahuhta, Matti: Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima, Docendo 2015, ISBN 978-952-291-202-2

5) Ala-Mutka, Jukka: Strategiamalli, Talentum 2008, 978-952-14-1312-4

6) Carlsson, Maria & Forssel, Christina: Esimies ja coaching – oivaltava coaching johtamisen työkaluna, Tietosanoma 2008, ISBN 978-951-885-293-6

7) Furman, Ben & Pinjola, Nina & Rubanovitch, Mika D.: Valmenna onnistumaan. Nyt. Johtajatiimi 2014, ISBN 978-952-67619-1

8) Furu, Patrick: Jazzia johtamiseen – anna osaajien loistaa, Sanoma Pro 2013, ISBN 978-952-63-0294-2

9) Hakanen, Matti: PK-yrityksen strategiatyö – Menestystekijöinä tieto, luovuus ja oppiminen, Multikustannus 2003, ISBN 952-468-041-6

10) Heinonen, Sirkku & Klinberg, Rea & Pentti, Päivi: Kaikkien aivot käyttöön, SanomaPro 2012, ISBN 978-952-63-0103-7

11) Hellbom, Kaj & Mauro, Seija & Salo, Matti: Johtamisen Nyt – Tietoinen läsnäolo johtajuuden kivijalkana, Edita 2006, 951-37-4667-4

12) Hiltunen, Arto: Johtamisen taito – elämänmittainen matka, SanomaPro 2011, ISBN 978-951-0-38592-0

13) Juuti, Pauli: Johtamispuhe, PS-kustannus 2001, 952-451-024-3 (klassikko)

14) Juuti, Pauli: Toivon johtaminen, Otava 2004, ISBN 951-1-20147-6

15) Kilpinen Petteri: Liekeissä! Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle, Ajatus 2008, ISBN 978-951-20-7912-4

16) Lainema, Matti & Lahdenpää, Markku & Puolakka, Pekka: Strategisen johtamisen areena ja horisontti, WSOY 2001, ISBN 951-0-26551-9 (klassikko)

17) Leppänen, Makke & Rauhala, Ilona: Johda ihmistä, psykologiaa johtajille, Talentum 2012, ISBN 978-952-14-1746-7

18) Martela, Frank & Jarenko, Karoliina: Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?, Talentum 2015, ISBN 978-952-14-2418-2

19) Ristikangas, Marjo-Riitta & Ristikangas, Vesa: Valmentava johtajuus, WSOYpro 2010, ISBN 978-951-0-35961-7

20) Ristikangas, Vesa & Aaltonen, Tapio & Pitkänen, Eeva: Asiantuntijasta esimies – Inostusta ja arvostusta esimiestyöhön, Talentum 2015, ISBN 978-952-14-2622-3

21) Rossi, Asta: Kulttuuristrategia – Rakenna yrityskulttuuri, jota työntekijät, asiakkaat ja omistajat rakastavat, Helsingin seudun kauppakamari 2012, 978-952-246-143-8

22) Saari, Oskari: Alkemisti – Petteri Nykyn tarina, Helsinki-kirjat 2011, ISBN 978-952-5874-68-6

23) Saarikoski, Saska: Dettmann ja johtamisen taito, WSOY 2015, ISBN 978-951-0-40889-6

24) Salminen, Jari: Taitava tiimivalmentaja, J-Impact 2013, ISBN 978-952-6614-04-5

25) Sistonen, Samuli: Paranna tuloksia ja palkitse, Talentum 2008, ISBN 978-952-14-1357-5

26) Sydänmaanlakka, Pentti: Älykäs organisaatio – tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen, Kauppakaari 2000, ISBN 952-14-0223-7 (klassikko)

27) Syvänen, Sirpa & Tikkamäki, Kati & Loppela, Kaija & Tappura, Sari & Kasvio, Antti & Toikka, Timo: Dialoginen johtaminen, Tampere University Press 2015, ISBN 978-951-44-9984-5

28) Tienari, Janne & Piekkari, Rebecca: Z ja epäjohtaminen, Talentum 2011, ISBN 978-952-14-1623-1

29) Toivola, Olavi: Johtajan ilo ja tuska – kokemus opettaa, Talentum 2010, ISBN 978-952-14-1461-9

30) Viljakainen, Pekka A. & muita asiantuntijoita: NO FEAR, Johtaja kohtaa digicowboyt, WSOYpro 2011, ISBN 978-951-0-38155-7

2. Markkinointi (21 kirjaa)

1) Aaltonen, Mika & Heikkilä, Titi: Tarinoiden voima – Miten yritykset hyödyntävät tarinoita?, Talentum 2003, ISBN 952-14-0708-5 (klassikko)

2) Ahonen, Laura & Luoto, Sampo: Markkinointi boksin ulkopuolelta, Talentum 2015, ISBN 978-952-14-2480-9

3) Aminoff, Jukka & Rubanovitsch, Mika D.: Ostovallankumous – Miten moderni myyjä vastaa asiakkaan muuttuvaan ostoprosessiin, Johtajatiimi 2015, ISBN 978-68395-0-9

4) Aula, Pekka & Heinonen, Jouni: Maineen uusi aalto, Talentum 2011, ISBN 978-952-14-1548-7

5) Hilliaho, Lauri & Puolitaival, Johanna: Ilmiön kaava, Talentum 2015, ISBN 978-952-14-2389-5

6) Juslén, Jari: Nettimarkkinoinnin karttakirja, Tietosykli 2011, ISBN 978-952-9612-68-0

7) Juslén, Jari: Netti mullistaa markkinoinnin – Hyödynnä uudet mahdollisuudet, Talentum 2009, ISBN 978-952-14-1450-3 (klassikko)

8) Kankkunen, Petteri & Österlund, Pär: Tykkäämistalous, SanomaPro 2012, ISBN 978-952-63-0458-8

9) Keskinen, Toni & Lipiäinen, Jarmo: Asiakkaan matkassa – Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan, Talentum 2013, ISBN 978-952-14-2067-2

10) Kurvinen, Jarkko & Seppä, Mikko: B2B –markkinoinnin & myynnin pelikirja, Kauppakamari 2016, ISBN 978-952-246-404-0

11) Laine, Petteri: Myynnin anatomia – anna asiakkaan ostaa, Talentum 2008, ISBN 978-952-14-1300-1

12) Leino, Antti: Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet, Infor 2012, 978-952-5928-20-4

13) Rauhala, Mervi & Vikström, Tarja: Storytelling työkaluna – Vaikuta tarinoilla bisneksessä, Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2113-6

14) Malmelin, Nando & Hakala, Jukka: Radikaali brändi, Talentum 2007, ISBN 978-952-14-1223-3

15) Malmelin, Nando & Hakala, Jukka: Vetovoima – Kirja inspiroivista yrityksistä, merkityksen johtamisesta ja idealismin voimasta, Talentum 2012, ISBN 978-952-14-1749-8

16) Parantainen, Jari: Sissimarkkinointi, Talentum 2005, ISBN 952-140997-5

17) Rope, Timo: Voita markkinoinnilla, Kauppakamari 2011, ISBN 978-952-246-107-0

18) Salmenkivi, Sami & Nyman, Niko: Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi, Talentum 2007, ISBN 978-952-14-1239-4 (klassikko)

19) Sulin, Kati: Digimakupaloja, 100 päivää online-dialogia Fazerilla, Talentum 2012, ISBN 978-952-14-1731-3

20) Tanni, Katri & Keronen, Kati: Johda asiakkaasi verkkoon. Opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen, Talentum 2013, ISBN 978-952-14-1974-4

21) Tolvanen, Jukka: Kohtaaminen - Ymmärrä kohderyhmääsi, Talentum 2012, ISBN 978-952-14-1729-0

3. Oppiminen, tiimioppiminen ja tiimiyrittäjyys (24 kirjaa)

1) Aaltonen, Tapio: Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito, Kirjapaja 2007, ISBN 958-951-607-444-6

2) Haapala, Jaana & Aavameri, Leena: Omatuntotalous, Talentum 2008, ISBN 978-952-14-1302-4

3) Hakkarainen, Kai & Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse: tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjänä, WSOY 2004, ISBN 951-0-28186-7

4) Hiltunen, Merja & Hänninen, Jarmo & Ossa, Jaakko & Pättiniemi, Pekka & Pötry, Jukka & Tainio, Jukka & Troberg, Eliisa: Henkilöstöomisteinen yritys, Tietosanoma 2009, ISBN 978-951-885-268-4

5) Humala, Iris: Johda verkossa – virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet, Infor 2007, ISBN 978-952-5123-74-6

6) Järvilehto, Lauri: Hauskan oppimisen vallankumous, PS-kustannus 2014, ISBN 978-952-451-619-8

7) Kaivola, Taru & Launiala, Heikki: Hyvä työpaikka, Yrityskirjat 2007, ISBN 978-952-9660-73-5

8) Keltinkangas-Järvinen Liisa: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, WSOY 2010, ISBN 978-951-0-36257-0

9) Kuitunen, Mikko & Pystynen, Johanna: Yrittäjyyden myytinmurtajat, Suomen yrittäjät 2015, ISBN 978-952-6654-10-2

10) Kurkilahti, Lasse & Äijö, Toivo: Ui tai uppoa – suomalaisyritykset globaalitalouden hyökyaallossa, WSOYpro 2007, ISBN 978-951-0-32910-8

11) Lainema, Matti: Hyvä, paha omistaja, Boardman 2013, ISBN 978-952-67330-9-8

12) Leiviskä, Eija: Työ täynnä elämää. Työn merkityksellisyyden seitsemän lähdettä, Tietosanoma 2011, ISBN 978-951-885-343-8

13) Otala, Leenamaija: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu, WSOYpro 2008, ISBN 978-951-0-28831-3

14) Roos, Satu & Mönkkönen, Kaarina: Ihmisiksi työssä – työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta, UNIpress 2015, ISBN 978-9949-532-46-9

15) Peltola, Heikki: Yhtenä, WSOYpro 2011, ISBN 978-951-0-38327-8

16) Pentikäinen, Mikael: Luottamus, Otava 2014, ISBN 978-951-1-28036-1

17) Pirhonen, Pekka: No Agenda Club – elä väljästi, Talentum 2009, ISBN 978-952-14-1428-2

18) Sarasvuo, Jari: Sisäinen sankari, WSOY 1996, ISBN 951-0-21344-X (klassikko)

19) Sipilä, Jorma: Osaajasta elämäntyyliyrittäjäksi, WSOYpro 2006, ISBN 951-032267-9

20) Skyttä, Antti: Tiimiytys ja sen läpivienti – Matkalla kohti matalampia organisaatioita, Yritystaito 2000, ISBN 951-96153-6-9 (klassikko)

21) Venkula, Jaana: Kysymisen taito, Kirjapaja 2007, ISBN 978-951-607-558-0

22) Viitala, Riitta: Johda osaamista – Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön, Inforviestintä 2005, ISBN 952-5123-62-6

23) Viitala, Riitta & Jylhä, Eila: Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta, Edita 2006, ISBN 951-37-4627-5

24) Virtainlahti, Sanna: Hiljaisen tietämyksen johtaminen, Talentum 2009, ISBN 978-952-14-1324

4. Innovointi ja henkinen kasvu (25 kirjaa)

1) Aaltonen, Tapio & Ahonen, Pirjo & Pajunen, Heikki: Merkityksen kokemus, Auditorium 2015, ISBN 978-952-7043-66-0

2) Grönroos, Mauri: Mahdollisuuksien aika – kohti virtuaalista organisaatiota, Transatlanta 2003, ISBN 952-91-6216-2

3) Hassi, Lotta & Paju, Sami & Maila, Reetta: Kehitä kokeillen – Organisaation käsikirja, Talentum pro 2015, ISBN 978-952-14-2642-1

4) Himanen, Pekka: Hakkerietiikka, WSOY 2001, ISBN 951-0-25417-7 (klassikko)

5) Hyppönen, Henkka: Pelon hinta, Tammi 2014, ISBN 978-951-31-7680-8

6) Keltikangas-Järvinen, Liisa: ”Hyvät tyypit” – Temperamentti ja työelämä, WSOY 2016, ISBN 978-951-0-40566-6

7) Järvilehto, Lauri: Tee itsestäsi mestariajattelija, Tammi 2012, ISBN 978-951-31-6484-3

8) Lampikoski, Kari & Emden, Jack B.: Johda innovatiivisesti – hyödynnä luovat voimavarat, WSOY 1999, ISBN 951-0-23815-5 (klassikko)

9) Lehtipuu, Unna: Timanttipesula – Sijoita elämäsi fiksusti, Talentum Pro 2016, ISBN 978-952-14-2980-4

10) Lipsanen, Juho & Laakso, Hannu: Operaatio täyskäännös, WSOYpro 2009, ISBN 978-951-0-36195-5

11) Mannermaa, Mika: Jokuveli – Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa, WSOYpro 2008, ISBN 978-951-o-34021-9

12) Mäkirintala, Eija: Luova ote huippusuoritukseen – Resonanssi ratkaisee, Talentum 2011, ISBN 978-952-14-1586-9

13) Neuvonen, Markus: Päätä viisaasti, Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2318-5

14) Normann, Richard: Normannin liiketoimintateesit, WSOY 2002, ISBN 951-0-26748-1 (klassikko)

15) Ojanen, Markku: Positiivinen psykologia, Edita 2007, ISBN 978-951-37-5025-1

16) Rantanen, Jarkko: Tunteella – Voimaa tekemiseen, Talentum 2011, ISBN 978-952-14-1546-3

17) Ståhle, Pirjo & Wilenius, Markku: Luova pääoma – Tulevaisuuden kestävä kilpailuetu, Edita 2006, ISBN 951-37-4706-9

18) Sydänmaanlakka, Pentti: Jatkuva uudistuminen – Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen, Talentum 2009, ISBN 978-952-14-1242-4

19) Tukiainen, Maaretta: Hyvän mielen taidot, PS-kustannus 2016, ISBN 978-952-451-685-3

20) Tuominen, Saku & Lindroos, Katja: Ravistettava – omskakas, toisinajattelijan käsikirja, Tammi 2009, ISBN 978-951-31-5029-7

21) Tuominen, Saku & Pohjakallio, Pekka: Työkirja – Työelämän vallankumouksen perusteet, WSOY 2012, ISBN 978-951-0-39353-6

22) Tuulenmäki, Anssi: Lupa toimia eri tavalla, WSOYpro 2010, ISBN 978-951-0-37816-8

23) Uusikylä, Kari: Luovuus kuuluu kaikille, PS-kustannus 2012, ISBN 978-952-451-572-6

24) Venkula, Jaana: Epävarmuudesta ja varmuudesta, Kirjapaja 2005, ISBN 951-607-142-2

25) Wilenius, Markku: Tulevaisuuskirja – Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen, Otava 2015, ISBN 978-951-1-28663-9

Nämä ja 900 muuta maailman parasta bisneskirjaa yhdessä valintaoppaassa

Johannes on koonnut ja toimittanut myös kokonaisen valintaoppaan jossa on 1000 maailman parasta bisneskirjaa. Uusin versio julkaistiin tammikuussa 2017.

Hinta vain 49 € kotiin toimitettuna (sis. alv. 10 %)

TILAA TÄÄLTÄ!

Jyväskylän kirjamessut 25. - 26.3.2017

Jyväskylän kirjamessuilla, päälavalla järjestetään kiinnostava paneelikeskustelu lauantaina 25.3. klo 13-14. Aiheena bisneskirjallisuus ja lukeminen. Tervetuloa kuuntelemaan!

LISÄTIETOA MESSUISTA TÄÄLLÄ.