Dokumendid

Parksepa Keskkooli arengukava 2018-2025

Parksepa Keskkooli arengukava 2018- 2025.pdf

Lastevanemate mõttekoja ettepanekud

Mõttekoja ettepanekud, sügis 2017.pdf

Parksepa Keskkooli õppekava

2015_qppekava_yldosa.pdf

Parksepa Keskkooli põhimäärus

2018-12 Parksepa Keskkooli põhimäärus.pdf

Parksepa Keskkooli kodukord

Parksepa KK kodukord 2017-09-01.pdf

2018/2019 õa üldtööplaan

Parksepa Keskkooli 2018-2019 õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN2.pdf

2018/2019 õppeaasta õppenõukogud

Õppenõukogud 2018-19.pdf

Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Parksepa Keskkoolis

2019_opilaste_vastuvotmise_kord.pdf

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted.pdf

Gümnaasiumi koolieksamite eristuskirjad


Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad