กิจการลูกเสือ โรงเรียนปัญญาวิทย์

พิธีมอบเครื่องหมายทางลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปัญญาวิทย์ ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายลูกเสือโลกเเละอินทรนู เเก่กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เน้นการเรียนโดยการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปทดสอบในการเข้าค่ายเเรมคืนลูกเสือเเละนไปสู่การมีทักษะสำคัญในชีวิตประจำวัน