นายเจนวิทย์ ครองตนผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์ประเมินหน่วยมาตรฐาน อวท.ดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

ภาพกิจกรรม

ที่ตั้ง สำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ