วุฒิชัย คนไต่ฝัน

DREAM CASHER

ภาพยนต์สั้นสร้างจากเรื่องจริงของครูวุฒิชัย หรือ วุฒิภัทร พรมมา

เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา

ผลิตโดย ทีมลำดวนมีเดีย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ ทีวีบูรพา

TUTOR LAND

ติวสอบครูผู้ช่วยออนไลน์

ผู้จัดทำได้ทำการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญในการสอบครูผู้ช่วย นำเสนอในรูปแบบ infographic เพื่อให้เหล่าบรรดานักล่าฝันได้เข้าใจและจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้ทดสอบความรู้ความสามารถผ่าน Google form

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

บทเรียนออนไลน์

Digital Learning Society

บทเรียนเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียน และศึกษาได้เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ประเมินครูผู้ช่วย

หลักฐานประกอบการประเมิน 8 ครั้ง

3 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2562

ภารกิจครูที่ปรึกษา

เอกสารของครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. กลุ่ม 113

ผลงานและกิจกรรมดีเด่น

  • นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554
  • ชนะเลิศ นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
  • เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


PLC

Professional Learning Community


แบบประเมินตนเองและพัฒนาตนเองรายบุคคล

(Induvidual Development Plan : ID PLAN

แผนการสอน

วิจัยในชั้นเรียน

ประเมินครูผู้สอน

ประเมินการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
  • วิชา การสร้างเว็บไซต์