ป้ายแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษา.pdf
ป้ายแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษา.pdf

นางสาวณิชารีย์ ง่วงกี่ กลุ่ม 306

นายกรกฎ และนางสาวสุจิตรา กลุ่ม 306

ผลงานครูและนักเรียน แผนกวิชาการเลขานุการและ

การจัดการสำนักงาน

Secretary teacher tcc. ผลงานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ไทย อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การผลิตหนังสือราชการ ประจำปี 2562 - 2563

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์