VTR English Program

EP VTR Finish.mp4

New Activity

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

English Program NEWS

โครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 37 ปี 2023/2024

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักครูEP อาคาร1 ชั้น2)

สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ edudee

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักครูEP อาคาร1 ชั้น2)

สมัครสอบ EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students)  ครั้งที่ 2 ปี 2565

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักครูEP อาคาร1 ชั้น2)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม PME 2023-2024 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักครูEP อาคาร1 ชั้น2)

English Program Activity

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

EMSC&JC Camp for MEP/IEP 2022

EMSC Camp for EP 2022

Activity Language Skills 2022

Tanabata Matsuri 2022

EMSC Camp.mp4

เครื่องแต่งกาย และ ทรงผม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดพละ ม.ต้น

ชุดพละ ม.ปลาย

ชุดลูกเสือ เนตนารี

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์