รับสมัครงาน

-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนภาษาจีน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  นักการภารโรง(ชาย)  แม่บ้าน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  (Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher)
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
-  ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
-  ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-  ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง จ้างครูต่างชาติ(NativeSpeaker)ครั้งที่2

-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง จ้างครูชาวต่างชาติ(์Native Speaker)

- ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

- ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

- ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

-ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์)

- ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์)

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาพลศึกษา และ วิชาทัศนศิลป์)

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอน (วิชาพลศึกษา และ วิชาทัศนศิลป์)

- ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) รอบที่ 2

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์)

- รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอน 

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอน 

-ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รอบที่2 >>ประกาศรับสมัครงาน<< 

- ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  >>ประกาศรับสมัครงาน<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<