TMS ESOL Office

Esol Office
Untitled presentation

Welcome to the Tradewinds Middle School ESOL department. We are here to assist our English Language Learners with native language support and comprehensible instruction as they continue their academic learning while mastering the English language. We are happy to support not only our students, but also their families. Please feel free to reach out with any questions or if you need assistance.


Bienvenidos al departamento ESOL de la escuela intermedia Tradewinds! Estámos aquí para apoyar a los Estudiantes que están aprendiendo Inglés utilizando su lenguaje materno (idioma nativo). Estámos felices de poder ayudar no solo a nuestros estudiantes sino también a sus familias. Por favor no dude en contactárnos si tiene alguna pregunta o necesita ayuda.


Byenveni nan lekòl Tradewinds Middle Middle, ESOL depatman la pou nou ede elèv ki pale yon lòt lang kap aprann lang anglè avèk sipò lang natifnatal pa yo ak yon konpreyansyon pandan yap kontinye aprantisaj akademik yo, epi metrize lang anglè a. Nou kontan sipòte pa sèlman elèv nou yo, men fanmi yo tou. Souple ou lib pou jwen avèk nou pou nenpòt kesyon oubyen si ou bezwen asistans.