המחלקה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במחוז הצפון

עובדי הוראה יקרים,

המחלקה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה מביאה עימה את הרוח, את החזון ואת העשייה העניפה להעצמת עובדי ההוראה ולפיתוחם המקצועי.

המבנה הארגוני של המחלקה נותן מענה הן לרכיב הפדגוגי והן לרכיב המינהלי בזיקה לניתוח העיסוקים של כל אחד מעובדי המינהל, המדריכות, מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם.

לכל אחד מהתחומים נבנה חזון המאפיין את תחום עשייתו: חזון למחלקה, חזון למרכזי פסג"ה וחזון להדרכה.

הפיתוח המקצועי במחוז הצפון מושתת על זירות יישומיות ומשמעותיות במעטפת רחבה של אוטונומיה בפיתוח המקצועי של גננות, מורים, מנהלים וסגניהם, מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם, מדריכים ומפקחים. תהליכים אלה מפתחים מנהיגות מקומית ואזורית, המשפיעים על תהליכי הלמידה שלהם, על הבניית יכולות של אנשים המשלבים ידע חדש, על עבודתם ועל שיפור מתמיד של ביצועיהם. תהליכים אלה מלווים בהערכה, ועל בסיסה מתקיימים תהליכי שיפור וייעול.

היחידה לפיתוח מקצועי שמה לה למטרה לפעול על פי המטרות הבאות:

 • פיתוח חשיבה, הקניית ידע, מיומנויות וכלים לשם מיצוי המחויבויות האישיות והמקצועיות להישגים הנדרשים בעת יישום התפקיד
 • בחינה תודעתית, רגשית, ערכית וזהותית של נושאים רלבנטיים ( תהליכים רפלקטיביים)
 • העלאת המסוגלות האישית והמקצועית של עו"ה במחוז
 • הבטחת תפקוד מיטבי וטיוב היכולות של עו"ה במחוז לצורך הטמעת מדיניות משרד החינוך והמחוז להשגת יעדים נדרשים
 • יצירת שפה משותפת על בסיס ידע מושגי

העקרונות המנחים את תהליכי הפיתוח המקצועי הינם:

 • הלמידה בתהליכי פיתוח מקצועי תהיה נטועה בהקשר (רלוונטית) לעבודת עו"ה ולאגפי הגיל אותם מייצגים, תוך מתן מענה לצרכיהם המקצועיים בהלימה ליעדי משרד החינוך, האגף, המחוז והאזור.
 • הלמידה תהיה לשם הרחבת הידע המקצועי של עובד ההוראה
 • הלמידה תביא לקידום והעצמת עובד ההוראה בהקניית מיומנויות אישיות
 • הלמידה תקדם עבודת צוות ותפתח קהילות למידה וקהילות מעשה
 • הלמידה תביא לכדי טיוב האקלים החינוכי במוסדות החינוך
 • הלמידה תשלב תהליכי התבוננות רפלקטיבית על העשייה ועל תפקוד הלומד
 • הבחירה כערך, הלומד יבחר את מסגרות הלמידה הרצויות לו תוך דגש על התפתחותו המקצועית
 • תהליכי הערכה מעצבת ומסכמת יהוו חלק בלתי נפרד ממסגרות הלמידה.

ערוצי הפעולה להטמעת תהליכי הפיתוח המקצועי מתמקדים בתחומים הבאים:

 • המנהל כמוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי בבית ספרו - הרחבת בתיה"ס וגני הילדים בגמישות הפדגוגית ומתן מענה דיסציפלינארי לצרכים הבית ספריים, הגניים והישוביים.
 • פיתוח מנהיגות:
  1. פיתוח מנהיגות הדרג הניהולי (מנהלים, סגנים)
  2. פיתוח מנהיגות ביניים: הרחבת כוחות פנימיים מתוך מוסדות החינוך והעצמתם לצורך הובלת תהליכי למידה:
 • הבחירה כערך
   • בחירת מודלות למידה במסגרת תהליכי פיתוח מקצועי של מפקחים, מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם, מנהלים ועו"ה
   • מיקוד בבחירת תחומי ההדרכה ע"י מנהל ביה"ס בזיקה לצרכים הדיפרנציאליים
   • הגדרת ייחודיות לכל אחד מ - 19 מרכזי הפסג"ה במחוז שבמסגרתה יפותחו מודלות למידה גנריות לבחירה ע"י מפקחים, מנהלים ועו"ה
 • פיתוח יזמות וחדשנות במסגרת תהליכי הפיתוח המקצועי

מוטת ההשפעה הגדולה לחולל שינויים מערכתיים מבוססת על התפתחותו המקצועית של עו"ה ועל התאמת דרכי הוראתו לשינויים החלים במאה ה-21. תהליכי הפיתוח המקצועי לאורך הנתיבה המקצועית של עו"ה היא תמצית התפתחותו והיא זו שתביא את השינוי.