ระบบรายงานตัว

รายงานตัวและขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปวช. และ ปวส.

วันที่ 25-28 มกราคม 2565

=========================

ค่าขึ้นทะเบียน

ปวช. 1,800 บาท ,ปวส. 1,250 บาท

ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม...↓↓ไลน์กลุ่มงานทะเบียน

ใบมอบตัว 2565new.pdf
ประวัตินักศึกษา 2565new.pdf

ตัวอย่างเอกสาร

นำมาในวันมอบตัว

ตัวอย่างใบมอบตัว 65.pdf