ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Соня Тодорова

Костадинова-Кирилова

Старши учител по математика и информационни технологии

"Училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си."

Анри Барбюс

"Този, у когото има въображение, но няма знания, има крила, но няма крака."

Жозеф Жубер

"Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат."

Сергей Скотников


ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: sonia.kostadinova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/