ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Симона Веселинова Дякова

учител в начален етап

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефктивни там, където е нашето място - класната стая. Те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа - учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото, където ще споделям своите търсения, своето развитие и своите битки.

Добре дошли!

ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: simona.dyakova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/

Педагогическият екип на ОУ „Любен Каравелов“ е удостоен с престижното отличие на награди "Русе"