Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Приключихме една нетрадиционна учебна година, в която успяхме да осигурим качествено образование и възпитание на учениците от ОУ “Любен Каравелов”. Приехме предизвикателствата на времето и организирахме ефективно и достъпно учебните часове. Чрез адекватно синхронно и асинхронно онлайн обучение, видеоконферентни връзки по график и подготвени от учителите задачи за самоподготовка, разяснения по учебния материал и консултиране, продължихме учебния процес, а отговорното отношение на учениците спомогна в края на годината да се поздравим с отлични резултати. Партньорството и подкрепата на родителите ни помогна при реализирането на различни проекти.

Наред с учебния процес в ОУ “Любен Каравелов” се опитахме да запазим и станалите традиционни за училището събития, участия в проекти и мероприятия.

Най-малките, прекрачилите за пръв път прага на школото, споделиха с всички любимите си книжки. Показаха, че са научили буквите и че обичат да четат. В 1 клас се проведе и тържество на буквите - пред екраните на компютъра, заедно с мама и татко, децата се разделиха с букварчето и разлистиха читанката.

Учениците от втори и трети клас и техните учители Илка Тотева, Стела Костадинова, Евгения Стойчева и Снежана Иванова продължиха работа по стартиралата през м. февруари проектно-базирана програма “Дизайн-мислене”. Въпреки наложилите се промени, успешно завършиха мисия “Метеоролог”.

С разработените по ИТ и Компютърно моделиране проекти децата виртуално празнуваха Великден, работиха върху споделен документ и създадоха “Лексикон на класа”.

Рисунките и апликациите, създадени с много любов и под ръководството на учителите по ИИ и ТП, са достойни за украса на всеки дом. Виртуалното посещение на концерти, детска опера и различни музикални сцени се осъществиха с подкрепата на учителя по музика.

Заниманията в групите на ЦДО са изключително полезни за учениците и родителите. Въпреки краткото време за самоподготовка преподавателите успяваха да помогнат на голям брой деца да се справят успешно с домашните и поставените от учителите задачи.

Заедно - учители, ученици и родители, подкрепяйки се, с ентусиазъм, търпение и упоритост успешно преминахме през дистанционното обучение в ОУ,,Любен Каравелов”.

Настоящата ситуация не ни даде възможност да проведем предвидената за м.юни родителска среща. Тук ще се опитаме да отговорим на въпросите, вълнуващи първокласниците и техните родители.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Учебните занятия в ОУ “Любен Каравелов” започват в 08:00 часа. Часовете за първи клас са с времетраене 35 минути. След приключване на последния час, за децата се грижи учителят от целодневното обучение, което включва обяд, часове за организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

В ОУ “Любен Каравелов” успешно се работи с електронен дневник SHKOLO. Регистрация в него имат учителите, учениците и родителите, които могат да следят успеха на децата си. По този начин е осигурена възможност бързо да осъществяват връзка с учителите, да получават и изпращат съобщения, както и да разполагат с директен достъп до информация в реално време.

УНИФОРМИ

Фирмата, която изработва нашите ученическите униформи е "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД. В магазина са налични униформи за ученици от I до VII клас. При липса на номер, изработването на униформа се осъществява в рамките на 5 работни дни.

Адрес за поръчки:

Русе, ул. "Църковна независимост" №11, МАГАЗИН №12 (до сладкарница "Ружана")

Работно време: от понеделник до петък от 10:30 ч. до 18:30 ч., събота от 11:30 ч. до 15:00 ч.

Телефон за контакт: 0878 600 591.

ПЪРВОТО ДОМАШНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Тук ще откриете списък с материалите, необходими за първи клас.

Да бъдеш мотивиран учител в съвременното ни общество е предизвикателство, което ние отдавна сме приели. В работата си се стремим да съхраним и пренесем през времето духа на възрожденския учител – неговата отговорност и всеотдайност.

Традициите и иновациите в ОУ “Любен Каравелов” взаимно се допълват. За нас е чест и привилегия да сме част от професионалния му екип. Стремим се да създадем за децата онази творческа среда за развитие, която ще ги отведе до мечтите им.

Гордеем се с постиженията на нашите ученици на националното външно оценяване, с успехите им в много олимпиади, регионални и национални състезания.

Начинът, по който работим, се основава на доверието и сътрудничеството ни с учениците и техните родители.

Ако желаете децата Ви да израснат добронамерени, свободолюбиви и реализирани личности, този професионален екип е вашият избор!

Бойка Тодорова, Симона Дякова, Антоанета Николова

Първата ни родителска среща ще се състои на 03.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа. Очакваме Ви!

Желаем Ви прекрасно и усмихнато лято!