ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Красимира Петрова

старши учител ЦДО


Това е моята папка с документи за професията, която упражнявам и работата ми в ОУ"Любен Каравелов" Русе от началото на учебната 2016 година.

ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail:krasimira.petrova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/