ОУ "Любен Каравелов" - Русе

професионално портфолио

на

Анелия Неделчева

Ръководител направление ИКТ

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефeктивни там, където е нашето място - класната стая. Те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа - учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото, където ще споделям своите търсения, своето развитие и своите битки.

Добре дошли!

ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: anelia.nedelcheva@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/