Основно училище "Душо Хаджидеков"

град Пловдив

ОУ „Душо Хаджидеков” е едно от най-старите учебни заведения в град Пловдив.

Учениците получават отлична подготовка от над 70 преподаватели специалисти. Училището разполага с две сгради,  с 42 класни стаи, кабинети по  информационни технологии, малки физкултурни салони.

За принос в развитието на образователното дело то е удостоявано два пъти с почетния знак на град Пловдив, съответно през 1999 година и през 2004 година. Носител е на орден "Кирил и Методий" I степен, присъден с Указ № 1005 / 19.05.1978 г. на Държавен съвет. В училището се обучават над 850 ученици, организирани в 35 паралелки на едносменен режим. Наличието на добра материална база, съвременна техника и висококвалифицирани учители поставят училището сред предпочитаните в града. То предлага целодневно обучение в І, ІІ, III и IV клас, с топъл обяд за желаещите.

Ежегодно се организират екскурзии, зелени и ски-училища, летни лагери. В училището функционират два компютърни кабинета с модерна техника, с Интернет достъп, принтери, 3d принтер, скенери. Училището разполага с над 100 преносими компютъра, 40 мултимедийни проектори и 7 смарт екрана, което позволява на учителите да презентират уроците си. Днес ОУ „Душо Хаджидеков” заслужено се ползва с авторитет, отстоява своето място и престиж, завоювани през повече от 150-годишната му история. Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с упешната им реализация след завършване на седми клас.