VALGFAG

Oppdatert: 08.05.2018

Alle elever får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Du kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Når du fullfører ungdomsskolen kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha vært gjennom flere valgfag og dermed ha flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring. (ung.no)


Valgfag på Sjetne skole 2019-20:

Elevene på neste års 8.trinn har 6 fag å velge blant:

Elevene på neste års 9. og 10. trinn har 7 fag å velge blant:

I første uka på september gjør elevene det endelige valget. De kan de endre valget sitt, eller de kan fortsette med samme fag.

Man kan bytte fag etter skoleåret. Men ikke bytte fag i løpet av året.

Etter 10.trinn får elevene en avsluttende karakter i valgfag som er et snitt basert på det de har hatt i 3 år.