Læreplan og kompetansemål

Om faget - Læreplan og kompetansemål - Nødvendig utstyr - Bilder

Hovedområder:

Friluftsliv

Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske

erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen.

Miljø

Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer.

Kompetansemål:

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
  • gjøre veloverveide valg av rute og leirplass
  • dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene
  • forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske regulerer ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen

Miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer til endringene
  • foreslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer


Se mer på udir.no