Spansk

Spansk er morsmål for nær 300 mill. mennesker i Spania og i de fleste latinamerikanske land, samt USA og de tidligere spanske kolonier. Det er offisielt språk i 21 land, dessuten offisielt språk i FN. Kurset i spansk er slik som de andre tilvalgsspråkene bygd opp fra grunnen og forutsetter ingen forkunnskaper.

Som i de andre fremmedspråkene gis det innføring i grunnleggende grammatikk, en gradvis utvidelse av ordforrådet, lesing av forskjellige tekster og både skriftlig og muntlig bruk av språket. Målet er at de som har gjennomført et kurs over tre år skal kunne kommunisere på elementært nivå og samtidig være godt rustet til å gå videre med språket i videregående skole.

Kravet til egen arbeidsinnsats er derfor minst like stor som for de andre tilvalgsspråkene. Det er lekser, prøver og karakterer som i alle andre faghttps://www.freepik.com/free-photos-vectors/travel

Travel image created by Bearfotos - Freepik.com</a>