Engelsk fordypning

Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget som engelskfaget og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av faget.

Engelsk er på verdensbasis et førstespråk og for stadig flere et andrespråk.

Fordypning i engelsk skal gi mulighet til å utforske tekster fra ulike emneområder og inspirere til praktisk og kreativ bruk av språket. Faget skal bidra til både lesing og tekstskaping. En lærer også om kultur og samfunn i engelskspråklige land. Fordypning i engelsk vil være et alternativ for elever som ønsker å utdype eller forbedre sin kompetanse i engelsk i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Det er lekser, prøver og karakterer som i alle andre fag.