НУ Св.Св. Кирил и Методий

гр. Долни Дъбник

Списък с конферентни връзки за дистанционно обучение на ученици

от първи до четвърти клас

Василена Василева

Бутон за конферентна връзка

Цветелина Найденова

Бутон за конферентна връзка

Димитрина Трифонова

Бутон за конферентна връзка

Десислава Христова

Бутон за конферентна връзка

Митко Иванов

Бутон за конферентна връзка

Лилия Пейчева

Бутон за конферентна връзка

Полина Христова

Бутон за конферентна връзка

Татяна Петрова

Бутон за конферентна връзка

Ваня Пълова

Бутон за конферентна връзка


Милена Гетова

Бутон за конферентна връзка

Вход Ученици за включване в народни танци

Вход към родителски срещи

Вход към конферентна връзка със ученици

Вход за вътрешно конферентна връзка между учители