NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Tudi v šolskem letu 2020/21 bodo lahko učenci 4., 5. in 6. razreda obiskovali pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec lahko izbire eno ali največ dve uri izbirnih predmetov oziroma se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odloči. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in se ocena zapiše v spričevalo.