Google for Education Konferencija

četvrtak 2.2.2017. godine u 13:00 sati

SMS Jezero, Sarajevo

Koncept

Inovacija u obrazovanju

Google for Education platforma se koristi već 15 godina na fakultetima, srednjim i osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Konferencija ima za cilj da poveže nastavnike, učenike i stručnjake te da predstavi uspješne priče kako je ova tehnologija unaprijedila nastavni proces.

Da svaki učenik u Kantonu Sarajevo ima domenski školski email koji će obezbijediti sigurno i besplatno interaktivno obrazovanje.

Vizija

13 škola

(1 fakultet, 7 srednjih i 5 osnovnih škola)

8540+

korisnika u Kantonu Sarajevo

Agenda

12:00 Registracija

13:00 Pozdravno obraćanje

čeka se potvrda.

13:15 15 godina Google for Education na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Predrag Puharić, Stručni saradnik za organizaciju i sigurnost IS-a i saradnik u nastavi na predmetima “Kompjuterski kriminalitet” i “Kompjuterske aplikacije u agencijama za sprovedbu zakona”

13:45 Vizija Google for Education inicijative u Kantonu Sarajevo

Fuad Ćurčić

14:15 Google Classroom - Interaktivna online učionica u razrednoj nastavi

Emina Mujan, učiteljica razredne nastave - Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo

⛾ Pauza za kafu i upoznavanje 14:35 - 15:00

15:00 Google Sites - Webstranice koju uređuju učitelji

Gordana Adžaip, profesorica informatike - Srednja Ekonomska škola Sarajevo

15:20 Kolaborativni rad učenika

Emina Hrnjić školski pedagog, Nurdžihan Drkić i Belma Karačić učenice, Osnovna škola Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković

15:40 Korištenje E-mail sistema osmmbsa.edu.ba - Google Drive

Nihada Begić, nastavnica (profesor) tehničke kulture i informatike - OŠ Mula Mustafa Bašeskija

16:00 Google Forms kao testovi

Mirnes Smajilović, profesor Srednje mješovite škole "Zijah Dizdarević" Fojnica

16:20 Implementacija Google for Education u školama - panel diskusija.

Moderator: Fuad Ćurčić

17:00 Obilazak učeničkih prezentacija

Organizacioni odbor

OŠ Mula Mustafa Bašeskija * OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković * Srednja medicinska škola Jezero *

Srednja ekonomska škola * II gimnazija Sarajevo *

Strateški partner

Prezentacije

Slike sa konferencije

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

U četvrtak 2.2.2017. godine u 13 sati u prostorijama Srednje medicinske škole Jezero u Sarajevu se održala prva Google for Education konferencija a tema je bila digitalizacije nastave. Organizatori konferencije su Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo, OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Srednja medicinska škola Jezero, Druga Gimnazija i Srednja Ekonomska škola. BIT Alijansa je pristupila kao partner iz privatnog sektora.

Konferencija je okupila ukupno 84 registrovanog učesnika.

Nakon brojnih izlaganja nastavnika, profesora i samih učenika, učesnici konferencije su zaključili da:

 1. Google for Education platforma (G Suite for Education) može da zadovolji sve potrebe naših škola.
 2. Vizija je da svaki učenik u Kantonu Sarajevo treba da dobije školski domenski email.
 3. Entuzijazam nastavnika i učenika je pokazao da samo korištenje ne zahteva dodatne finansijske resurse.
 4. Ova platforma treba da omogući siguran i bezbjedan način korištenja interneta u školama.
 5. Google for Education platforma je besplatna i ne zahtjeva nikakvu dodatnu infrastrukturu (servere i opremu).
 6. Do sada se platforma koristi u 13 škola u Kantonu Sarajevo (1 fakultet, 7 srednjih i 5 osnovnih škola).
 7. Do sada je registrovano preko 8540+ korisničkih računa u Kantonu Sarajevo.
 8. Ministarstvo Kantona Sarajevo treba da ohrabri i pomogne druge škole da se uključe u proces realizacije.


Škole koje su do danas instalirale Google for Education platformu.

 1. OŠ Mula Mustafa Bašeskija, Sarajevo
 2. OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Sarajevo
 3. OŠ Hasan Kikić, Sarajevo
 4. Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
 5. Srednja ekonomska škola, Sarajevo
 6. Druga gimnazija, Sarajevo
 7. Srednja medicinska škola Sarajevo
 8. Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
 9. OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo
 10. Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo
 11. Srednja geodetsko građevinska škola Sarajevo
 12. OŠ Vrhbosna Sarajevo
 13. Srednja mješovita škola "Zijah Dizdarević", Fojnica


YouTube kanal