งานพัสดุ


โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สวัสดีค่ะ คุณครูสามารถติดตามสถานะการอนุมัติของเอกสารได้เลยค่ะ

คุณครูสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุได้เลยค่ะ

เอกสารราคากลางวัสดุ ครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด-ฉบับเดือนมิถุนายน-2564.pdf

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด-ฉบับเดือนมิถุนายน-2564

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2565.pdf

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2565

ราคากลางคอมพิวเตอร์-12-พฤษภาคม-2563.pdf

ราคากลางคอมพิวเตอร์-12-พฤษภาคม-2563

การแยกค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน.pdf

การแยกค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์.pdf

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2564.pdf

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์-2564

บุ๊คจูเนียร์.pdf

ราคาสินค้าร้านไทยเสรีบุ๊คส์ จำกัด (บุ๊คส์ จูเนียร์)

ร้านพี่จุ๊ก.pdf

ราคาสินค้าร้านเว็บไซต์คอมพิวเตอร์ (พี่จุ๊ก)

ราคาขายอัพเดท.pdf

ราคาสินค้าร้าน IT Xerox (คิว)

“ไม่มีสิ่งไหนหรอกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนเพียงคนเดียว คุณจะไปถึงเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณช่วยเหลือกันและกัน”

— จอร์จ ชินน์ (George Shinn)

หากมีคำถาม ข้อสงสัย

โปรดติดต่อ [เจ้าหน้าที่พัสดุ] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ไลน์กลุ่มงานพัสดุ อ.ส.ช.