ใช้บัญชี Google mail @osc.ac.th ในการส่งแบบบันทึก

ตัวอย่างภาพปกสื่อ

ข้อมูลที่ต้องปรากฎในภาพปก ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของสื่อ 1.1 ชื่อสื่อ 1.2 สอนในรายวิชา/รดับชั้น

2. ข้อมูลผู้ผลิตชื่อ

3. โลโก้โรงเรียน >> ดาวโหลดโลโก้โรงเรียน OSC

4. ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพม

(ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม)

ข้อมูลเฉพาะ

  1. มีขนาดความกว้างยาว ด้านละ 10 เซ็นติเมตร

  2. เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg

หากมีข้อสงสัย ติดปัญหาด้านเทคนิค

กรุณาติดต่อ ครูพีระพงษ์ กิติราช โทร.0825455924