โลโก้ อ.ส.ช.

https://photos.app.goo.gl/a4miHi1vAeid7SUc8

ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดสิรินธรเทพรัตนาราม (12 ก.ค.2562)

https://photos.app.goo.gl/Uc5yyr5hGKHsVo2v9

ทีมงานประดับตกแต่งเทียนจำนำพรรษา ปีพรรษา 2562 (11 ก.ค. 2562) ขออภัยได้ภาพทีมงานไม่ครบทุกคนครับ

https://photos.app.goo.gl/mU8rzFATjfUvs8cP6

https://photos.app.goo.gl/SDsXZZTGSzRGxcq77

ลูกแก้วนนทรี พี่พบน้อง (13 มิ.ย. 2562)

https://photos.app.goo.gl/uuSQtJmUu89V6FTx7

กิจกรรม 5 นาที มาสาระ-คณิตศาสตร์ (11 มิ.ย. 2562)

https://photos.app.goo.gl/sZ7UqwBaW6LHp7X17

การประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (10 มิ.ย. 2562)

https://photos.app.goo.gl/mL6BcDh5iy3VHmWe6