Žebříček B - Čechy východ

[12.6.21] Pokyny

[11.6.21] Jak to vidí ... Ondra Pospíšil (hl. rozhodčí klasika)

Tratě klasiky střídají postupně několik terénů. Ty delší se podívají i do trochu rychlejšího smrkového lesa plného bažinek a mělkých melioraček. Část lesa také poznamenala kůrovcová kalamita, a tak se některé tratě dotknou novějších velkých pasek, spíš ale jen okrajově.


Pro většinu tratí je ale společná ta část bukového lesa, která se díky jarním dešťům pěkně zazelenala. Bude to tedy terén náročný na běh - a to díky porostům, místy klackům, ale i novému podrostu, který se vší silou snaží zamaskovat právě melioračky. V celém lese jsou potom rozesety pravěké mohyly (kupky), menší kamenná pole, množství vývratů a pokud nebudete koukat jen do mapy, tak také pařezy opravdu obrovských buků.


Když se podíváte na turistickou mapu, je vidět že jsou v závodním prostoru asi čtyři kopce. Ty také nabídnou pěkné volby. Přidat si kopec navíc ale běžet po cestě, nebo ušetřit vrstevnice, ale běžet nejistým terénem s náročnou podložkou?


Nic naplat, ten nejvyšší kopec na mapě se tyčí přímo nad shromaždištěm, a tak jej bude muset část tratí překonat. Ale jaká by to byla klasika bez kopce. Závěr většiny tratí povede právě nově zelenou částí mapy, tu ale budou mít závodníci našlukovanou již ze soboty a tak je nic nepřekvapí.


[Ondra Pospíšil, hlavní rozhodčí, neděle]

[31.5.21] Jak to vidí ... Vojta Blažek (stavitel middle)

Oblast pro middle není naštěstí příliš zasažena kůrovcovou kalamitou.


Proto budou závodníci vystaveni nečekaně velkému množství hustníčků – někde připomínající zelené peklo. Tyto malebné hustníčky, bukové a smrkové, jsou proloženy bažinkami, které díky letošnímu počasí jsou opravdu mokré a také hojně navštěvované lesní zvěří včetně páru orlu mořských.


Tyto orientačně náročné pasáže, střídají rozlehlé "rychlé" bukové lesy téměř horského charakteru. Po téměř roční pauze si tak závodníci procvičí práci s buzolou a odhadování vzdáleností.


Odměnou, již při cestě na start a pak i při doběhu do cíle, jsou „letecké“ výhledy na hlavní vrcholy Šumavy.


A pro ilustraci jsem přidal několik fotek z middlového lesa.


[Vojta Blažek, tratě HD10-12, HD35B+]

[30.5.21] Snapshot z finalizace mapy

Mapaři, především Jirka Vištejn, Honza Drbal a Martin Málek dokončují poslední revize mapy, snapshot k nahlédnutí zde.

[27.5.21] Jak to vidí ... Radim Hošek (stavitel middle)

Po 4 letech od Béček v naprosto špičkovém terénu Mehelníku, kde vítězný Šéďa o middlu prohlásil, že měl áčkové parametry, se posouváme u pár kilometrů jižněji.


A middle bude mít tentokráte béčkové parametry. Ale to vůbec neznamená, že bude špatný!


Bude rychlý a krátký, popravdě počítám spíš s dolní hranicí tolerance směrných časů (snad nepřijede světová špička). Bude docela hodně z kopce a bude tak milosrdný i pro ty, kteří během neplánované závodní přestávky nabrali nějaké to covidové kilo navíc ;)


A zároveň to bude middle jaksepatří. Middle se změnami tempa, směru i charakteru terénu. Delší tratě několikrát prostřídají svahy s kameny, nepřehledný bukový nálet, kontroly v negativních tvarech coby pozůstatcích těžby kovů, ale i podmáčenější oblasti, aby těsně před cílem vyplivly vyplivnutého závodníka do poetického modřínového háje.


[Radim Hošek, tratě HD14-20, 21A/B]

[25.5.21] Rozpis zveřejněn

[21.5.21] Závod: ... bude

Rozhodli jsme se závod uspořádat v původním termínu. Budeme aplikovat podobná omezení jako na nejbližším závodě ŽB Čechy východ pořádaným LPU. Pevně věříme, že si závod užijete i tak. LPU děkujeme za dodatečnou motivaci a i za sdílení informací.

Momentálně finalizujeme tratě a zbrusu novou mapu. Rozpis zveřejníme do 25.5.2021.

ORIS: Přihlášky v ORIS jsou otevřené

nový termín: Závod se přesouvá na termín 19.-20. června 2021

listopad 2019: Mapové práce jsou v plném proudu ....

Honza Drbal (hlavní kartograf), Jirka Vištejn, Martin Málek, Petr Bečvář a Otto Hartvich jsou v plné práci na nové mapě s pracovním názvem Matka (to podle stejnojmenného vrchu v centru závodního prostoru).


Za podpory