Sæbø skule

Tlf kontor: 47 66 83 79

Tlf SFO: 47 70 68 59

E-post: saboskule@orstaskulen.no

Rektor: Ingrid Nerås Krogsæter - saborektor@orstaskulen.no - tlf.: 970 76 215

Halloween-feiring som ivaretek smittevernet

I forbindelse med Halloween 31. oktober, har FHI kome ut med eit knippe råd for korleis du kan feire på ein måte som ivaretek smittevernet.

Tenk alternativt

Vi ønskjer at små og store skal få ei kjekk Halloween-feiring, men også at alle bidreg til å minimere smitterisikoen. Vi ber difor om at de vurderer alternative måtar å feire Halloween på, reduserer tal på kontakter og følgjer råda frå FHI. Som med alle andre arrangement og sosiale samankomstar kan ingen sjuke delta, ein må halde avstand, samt hugse god hand- og hostehygiene.

No er ikkje den beste tida for å gå den tradisjonelle knask eller knep-runda. Det er vanskeleg å vite om dei du går til er sjuke eller i risikogruppa. I staden oppmodar vi om å finne andre måtar å feire Halloween på, saman med dei faste gruppene ein vanlegvis er saman med. Kva med skattejakt, rebusløp eller filmkveld?

Knask eller knep-råd

Dersom de likevel vel å gå knask eller knep, kan det vere lurt å gå til folk de kjenner og veit kan ta imot besøk.

Hugs å følgje FHI sine smittevernråd:

  • Både dei som ringjer på og dei som opnar døra må vere friske.

  • Gå i små grupper og med dei du er saman med til vanleg

  • Hald avstand til andre grupper

  • Den som opnar døra, er den som deler ut godteri. Hugs reine hender, bruk gjerne ei pølseklype eller liknande til å dele ut.

  • Vent med å ete godteriet til runda er ferdig og du har vaska hendene

  • Ikkje del godteri med andre

  • Ha gjerne ein vaksen med på runda: dei kan sikre både smittevern og trafikksikkerheit i mørket.

Les opprinneleg artikkel på FHI: https://www.fhi.no/nyheter/halloween-rad/


Referat frå FAU-møte 1.oktober 2020

Referat FAU-møte torsdag 01.10.2020.pdf

Kan barnet møte på skulen?

Vi opplever at mange foreldre er usikre på om dei kan sende barnet sitt til skulen eller ikkje. I lenkja til venstre finn du oppdatert informasjon frå Ørsta kommune.

Velkomen til nytt skuleår - infoskriv til heimane

Velkomen til nytt skuleår

Sjå dokumentet til venstre for informasjon om skulestart. Ta kontakt med kontaktlærar eller rektor om du har spørsmål.


Ingrid Nerås Krogsæter vert ny rektor

Ingrid har tidlegare vore assisterande rektor, og er frå 1.august rektor på Sæbø skule. Siv Katrin Wangen er konstituert ass.rektor frå 10.august. Både Ingrid og Siv Katrin ser fram til å ta fatt på nye arbeidsoppgåver, og gler seg til å få ønskje alle elevar, føresette og tilsette velkomen til nytt skuleår.

Innkalling til møte i FAU ved Sæbø skule - 22.april 2020
Referat FAU-møte Onsdag 22.april 2020

Skulen og SFO vil førebels vere stengt fram til 27. april.

Frå og med måndag 27.april har regjeringa bestemt at skulen og SFO skal åpne for 1.-4.klasse. For elevar frå 5.-10.klasse vil skulen inntil videre halde stengt. Det vil seie at vi held fram med heimeundervisning for desse elevane. Vi kjem til å sende ut meir informasjon til heimane etter påske.

God påske

Takk for samarbeidet så langt, og ta no velfortent fri frå skulearbeidet. Vi vil halde fram med heimeundervisning også første veka etter påske (14.-17-april). Meir informasjon kjem etterkvart.

Vi ønskjer alle ei god påske - ta vare på kvarandre. Filmen er ei helsing frå alle dei tilsette.


Informasjon om stenging av Sæbø skule


Til alle foreldre og føresette ved Sæbø skule

Skulen og SFO vil førebels vere stengt fram til 27. april.

Frå og med 27.april har regjeringa bestemt at skulen skal åpne for 1.-4.klasse. For elevar frå 5.-10.klasse vil skulen inntil videre halde stengt. Det vil seie at vi held fram med heimeundervisning for desse elevane.

Vi følgjer dei kommunale- og nasjonale råda som kjem knytt til koronasmitte. Det er viktig at alle set seg inn i dei tiltaka som regjeringa har kome med. Sjå kommunen sine heimesider, https://www.orsta.kommune.no/, og elles viser vi til råd og informasjon frå Folkehelseinstituttet - FHI: https://www.fhi.no/. De kan òg følgje med på Møre-Nytt sine heimesider, https://www.morenytt.no/.

Skulen vil halde fram med undervisning digitalt, og det er forventa at elevane følgjer dei planane som vert gjeven ut. Lærarane vil sende vekeplan og oppgåver til foreldre og føresette.

Det er bestemt at alle utviklingssamtalar for dette semesteret skal gjennomførast over telefon eller Skype.

Ved spørsmål om drift av skulen, ta kontakt med rektor. Spørsmål knytt til fag og undervisning, ta kontakt med kontaktlærar. Minner om at tilsette på skulen òg har born heime som skal følgjast opp i denne perioden. Vi ber om forståing for dette, og at de viser omsyn. Send gjerne e-post, så svarer lærarane ved høve.

Barn med foreldre i samfunnskritiske jobbar får omsorgstilbod når foreldre må på jobb. Ta kontakt med rektor om det er behov for dette.

Helsing

Oddvar Aalde

Rektor Sæbø skule

Tlf.: 481 06 825

Symjinga på Bjørke er i gang igjen!

Etter ei tid med renovasjons-arbeid er bassenget på Bjørke opent, og vi har starta med symjing kvar torsdag.

Sjå oppsettet her: Symjing 19/20