Sæbø skule

Tlf kontor: 47 66 83 79

Tlf SFO: 47 70 68 59

E-post: saboskule@orstaskulen.no

Rektor: Ingrid Nerås Krogsæter - saborektor@orstaskulen.no - tlf.: 970 76 215

Kan barnet møte på skulen?

Vi opplever at mange foreldre er usikre på om dei kan sende barnet sitt til skulen eller ikkje. I lenkja til venstre finn du oppdatert informasjon frå Ørsta kommune.Velkomen til nytt skuleår - infoskriv til heimane

Velkomen til nytt skuleår

Sjå dokumentet til venstre for informasjon om skulestart. Ta kontakt med kontaktlærar eller rektor om du har spørsmål.Ingrid Nerås Krogsæter vert ny rektor

Ingrid har tidlegare vore assisterande rektor, og er frå 1.august rektor på Sæbø skule. Siv Katrin Wangen er konstituert ass.rektor frå 10.august. Både Ingrid og Siv Katrin ser fram til å ta fatt på nye arbeidsoppgåver, og gler seg til å få ønskje alle elevar, føresette og tilsette velkomen til nytt skuleår.

Innkalling til møte i FAU ved Sæbø skule - 22.april 2020
Referat FAU-møte Onsdag 22.april 2020

Skulen og SFO vil førebels vere stengt fram til 27. april.

Frå og med måndag 27.april har regjeringa bestemt at skulen og SFO skal åpne for 1.-4.klasse. For elevar frå 5.-10.klasse vil skulen inntil videre halde stengt. Det vil seie at vi held fram med heimeundervisning for desse elevane. Vi kjem til å sende ut meir informasjon til heimane etter påske.

God påske

Takk for samarbeidet så langt, og ta no velfortent fri frå skulearbeidet. Vi vil halde fram med heimeundervisning også første veka etter påske (14.-17-april). Meir informasjon kjem etterkvart.

Vi ønskjer alle ei god påske - ta vare på kvarandre. Filmen er ei helsing frå alle dei tilsette.


Informasjon om stenging av Sæbø skule


Til alle foreldre og føresette ved Sæbø skule

Skulen og SFO vil førebels vere stengt fram til 27. april.

Frå og med 27.april har regjeringa bestemt at skulen skal åpne for 1.-4.klasse. For elevar frå 5.-10.klasse vil skulen inntil videre halde stengt. Det vil seie at vi held fram med heimeundervisning for desse elevane.

Vi følgjer dei kommunale- og nasjonale råda som kjem knytt til koronasmitte. Det er viktig at alle set seg inn i dei tiltaka som regjeringa har kome med. Sjå kommunen sine heimesider, https://www.orsta.kommune.no/, og elles viser vi til råd og informasjon frå Folkehelseinstituttet - FHI: https://www.fhi.no/. De kan òg følgje med på Møre-Nytt sine heimesider, https://www.morenytt.no/.

Skulen vil halde fram med undervisning digitalt, og det er forventa at elevane følgjer dei planane som vert gjeven ut. Lærarane vil sende vekeplan og oppgåver til foreldre og føresette.

Det er bestemt at alle utviklingssamtalar for dette semesteret skal gjennomførast over telefon eller Skype.

Ved spørsmål om drift av skulen, ta kontakt med rektor. Spørsmål knytt til fag og undervisning, ta kontakt med kontaktlærar. Minner om at tilsette på skulen òg har born heime som skal følgjast opp i denne perioden. Vi ber om forståing for dette, og at de viser omsyn. Send gjerne e-post, så svarer lærarane ved høve.

Barn med foreldre i samfunnskritiske jobbar får omsorgstilbod når foreldre må på jobb. Ta kontakt med rektor om det er behov for dette.

Helsing

Oddvar Aalde

Rektor Sæbø skule

Tlf.: 481 06 825

Symjinga på Bjørke er i gang igjen!

Etter ei tid med renovasjons-arbeid er bassenget på Bjørke opent, og vi har starta med symjing kvar torsdag.

Sjå oppsettet her: Symjing 19/20