Vikemarka skule

vikemarka.orstaskulen.no

Vekst-Vit-Varme


Ein skule der både vaksne og born heile tida veks som menneske, i vit og kunnskap, både sosialt og fagleg, - i varme og trygge relasjonar.


  • Eit inkluderande læringsmiljø med rom for alle og blikk for den einskilde.

  • Ein stad for varierte lærande opplevingar som vert delte, også med foreldra.

  • Ein skule som legg til rette for tilpassing, lærelyst, meistring og trivsel, sidan elevar lærer ulikt.

  • Ein skule med tilsette som trivst saman med born, er tydlege i samspel med elevar og føresette, hentar ny kunnskap og i fellesskap finn løysingar til beste for elevane si faglege og sosiale utvikling.

  • Ein skule med engasjerte foreldre som støttar borna sine i læringsarbeidet og samarbeidar med skulen i arbeidet med elevane si læring og utvikling.


Nyhende frå skulen:

14.09.2020

Ny rektor på plass

Berit Brunvold hadde sin første dag som rektor på Vikemarka skule måndag 14. september. Ho har lærar- og rektorutdanning. Berit er opprinneleg frå Måløy og kjem no frå jobben som assisterande rektor ved Volsdalen skule i Ålesund. Den jobben har ho hatt i eit og eit halvt år. Før dette har ho arbeida som rektor i Vanylven og i Ulstein kommune.

Flytskjema for når barn skal haldast heime frå barnehage og barneskule


Henta frå FHI: "Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom".


Kontakt oss

Vikemarka skule

Olavsgata 57

6153 Ørsta

Tlf. 70047700

SFO: 90543769

Rektor: Berit Brunvold


Logg inn for elev og lærar

Google Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet


Logg inn føresette

Dokument