Vikemarka skule

vikemarka.orstaskulen.no


Logg inn for elev og lærar

Imponerande svarprosent på Foreldreundersøkinga.

Rektor vil takke alle foreldra for innsatsen. Vi enda opp med ein svarprosent på 81 for heile skulen. Pizzapremie for beste trinn gikk til 3.klassane med 87% svar.Google Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet

Logg inn føresette

Dokument

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Vikemarka skule

Olavsgata 57

6157 Ørsta

Tlf. 70047700

SFO: 70047730 / 70047736

Rektor: Odd Einar Fimreite