Vikemarka skule

vikemarka.orstaskulen.no


Logg inn for elev og lærar

Referat frå FAU-møte 26.11.19 er klart.Google Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet

Logg inn føresette

Dokument

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Vikemarka skule

Olavsgata 57

6157 Ørsta

Tlf. 70047700

SFO: 90543769

Rektor: Odd Einar Fimreite