Vikemarka skule

vikemarka.orstaskulen.no

Logg inn for elev og lærar

Årleg informasjon om fritak frå aktivitetar med meir i opplæringa

Skulen vil med dette informere om rettane for fritak for aktivitetar i opplæringa. Opplæringslova § 2-3a pålegg skulen å årleg informere om desse rettane. Her finn du lenkje til informasjonsbrevetGoogle Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet

Logg inn føresette


Du finn referat frå FAU-møte 06.11.18 her.Dokument

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Vikemarka skule

Olavsgata 57

6157 Ørsta

Tlf. 70047700

SFO: 70047730 / 70047736