Velle skule

velle.skule@orsta.kommune.no

Vi håper at du har hatt ein fin sommarferie!

Ser fram til å sjå deg første skuledag: MÅNDAG 20. august kl.09.00

Velkomen til nye 1. klassingar og andre nye elevar på Velle skule!

Skuleskyss frå Liadal

• Skulebussen vil framleis snu ved Rjånes vegkryss

• Elevane som har nytte Rjånes vegkryss får to val; enten gå til Grøvika og ta skulebussen på veg mot Rjånes, eller ta FRAM Ekspress frå busstopp ovanfor Rjånes ungdomssenter

• FRAM ekspress-avgangen vil gå til Velle skule dersom skuleelevane tar denne

• Vi presiserer at vi VURDERER å sjå på ei endring av skulebussen på Liadal, dersom dette skulle verte aktuelt, vil vi ihht opplæringslova ha ein god prosess med Ørsta kommune. Ref pkt over så vil FRAMekspress køyre via Velle skule

• All ettermiddagsskyss er uendra


Informasjon om Ferie-SFO finn de no under mappa SFO

Vi ønsker velkomen til SFO plass med ferietilbod i Ørstaskulen

Dokument

Logg inn på G-Suite som elev og lærar:

Logg inn på IST som foresatt og registrer kontaktinfo og fråvær, sjå timeplan og merknader:

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Velle skule

Anders Hovden-gate 4

6153 Ørsta

Tlf: 70047760

SFO: 90299545

velle.skule@orsta.kommune.no