Velle skule

velle.skule@orsta.kommune.no

Torsdag 20. desember er siste skuledag før jul.

Songstund kl.09.15

Gå rundt juletreet:

1. og 6. trinn2. og 7. trinn3a, 4a og 5a3b, 4b og 5b

Kos på klasseroma, her kan elevane få ta med noko lite godt..

Elevane sluttar til vanleg tid

1.-3. trinn 13.454.-7. trinn 14.30

Tilsette på Velle skule ønskjer alle ei riktig

GOD JUL


Bakedag på Velle!

Laila laga til fire deiger med lussekattar torsdag, som har stått til heving på kjøl over natta. Interessa for baking var stor, og vi såg fort at her måtte vi lage fleire deiger skulle det holde dagen ut. Laila produserte deiger, medan elevane trilla lussekattar til den store gullmedaljen! Over 20kg mjøl og over 500 ulike lussekattar vart resultatet!

Det var ein kjekk dag, og no er vi klar for Lusiafering torsdag 13.desember :)

Fleire bilete kan du sjå her, men desverre vart fotografering noko gløymt i all bakinga..

Fjelltur for 6. og 7. trinn

Onsdag 7. november var elevane på 6. og 7. trinn på fjelltur til Pølsa og Dinglavatnet. Sjølv om det var seint på året, så hadde vi flott turvær, og temperatur på nesten 15 grader! Alle elevane gjekk heile runda og vi fekk samla alle til eit flott bilete på Pølsa. Mange av elevane kunne derifrå sjå heilt heim!

Sjå fleire bilete frå turen her

Informasjon om trygt og godt skulemiljø

Ørsta kommune har gått saman med å lage ein felles plan for trygt og godt skulemiljø for Ørstaskulane.

Her finn du link til Ørsta kommune si side: Plan for trygt og godt skulemiljø

Skuleskyss frå Liadal

• Skulebussen vil framleis snu ved Rjånes vegkryss

• Elevane som har nytte Rjånes vegkryss får to val; enten gå til Grøvika og ta skulebussen på veg mot Rjånes, eller ta FRAM Ekspress frå busstopp ovanfor Rjånes ungdomssenter

• FRAM ekspress-avgangen vil gå til Velle skule dersom skuleelevane tar denne

• Vi presiserer at vi VURDERER å sjå på ei endring av skulebussen på Liadal, dersom dette skulle verte aktuelt, vil vi ihht opplæringslova ha ein god prosess med Ørsta kommune. Ref pkt over så vil FRAMekspress køyre via Velle skule

• All ettermiddagsskyss er uendra


Informasjon om Ferie-SFO finn de no under mappa SFO

Vi ønsker velkomen til SFO plass med ferietilbod i Ørstaskulen

Dokument

Logg inn på G-Suite som elev og lærar:

Logg inn på IST som foresatt og registrer kontaktinfo og fråvær, sjå timeplan og merknader:

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Velle skule

Anders Hovden-gate 4

6153 Ørsta

Tlf: 70047760

SFO: 90299545

velle.skule@orsta.kommune.no