For føresette

Foreldrepålogging

Søknad om permisjon

Ordens- og åtferdsreglar

Her kan du endre eigne opplysningar, registrere fråvær, sjå timeplan og sjå merknadar

Trykk her for hjelp

elevpermisjonar.pdf
Ordens- og åtferdsreglar

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Skulemiljøutvalget

Skulerute 2018-2019

referat_FAU_140318.doc
referat_smu_140318.doc
skulerute2018.pdf

Handlingsplan mot mobbing

Når skulefråvær uroar oss

Informasjon om fråvær

Når skulefråvær uroar oss.pdf
Fråver og permisjon.pdf