For føresette

Foreldrepålogging

Søknad om permisjon

Plan for trygt og godt skulemiljø

Her kan du endre eigne opplysningar, registrere fråvær, sjå timeplan og sjå merknadar

Trykk her for hjelp

Soknad_elevpermisjon.pdf
Plan for trygt og godt skulemiljø.pdf

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Skulemiljøutvalget

Skulerute 2019-2020

FAU Vartdal skule 2018-2020 ref.
referat_smu_140318.doc
Skoleruta2019-2021.pdf

Når skulefråvær uroar oss

Informasjon om fråvær

Søknad om leksehjelp

Når skulefråvær uroar oss.pdf
Fråver og permisjon.pdf
Soknad_leksehjelp_2019_2020.pdf