Sæbø skule

sabo.orstaskulen.no

Siste nytt:

Ny barnehage og skule i 2020!

Ørsta kommunestyre har idag samrøystes sagt ja til å bygge ny sentrumsskule og ny Sæbø skule. (13.12.18)

Ny leiing ved Sæbø skule frå 1.1.19

Rektor ved Ørsta ungdomsskule skal ha studiepermisjon frå 1.1.2019 og ut skuleåret. Perioden 1.12.-31.12.18 vert nytta til overføring av oppgåver, og å ta ut avspasering og restferie. Frå 1.8.2019 går Marianne Solbjørg Ose over til stilling som lærar i Ørsta kommune. Assisterande rektor, Mari-Anne Johanne Aarskog, vert konstituert som rektor ved Ørsta ungdomsskule i desember.

Frå 1.1.19 og ut skuleåret 18/19 vert noverande rektor ved Sæbø skule, Mailene Almklov Kvalsvik, konstituert i stillinga som rektor ved Ørsta ungdomsskule. Henning Nygård vert konstituert rektor og Britt Alice Espe vert kontituert inspektør ved Sæbø skule i den same perioden.

Tilsetjingsprosess for ny rektor ved Ørsta ungdomsskule vert gjennomført våren 2019, slik at ny rektor er klar frå 1.8.19. Dette er ei løysing som vil gje ein best mogleg overgang for elevar og tilsette ved både Sæbø skule og Ørsta ungdomsskule, og som vidare vil sikre trygg og forsvarleg drift av skulane.

Referat frå møte i FAU/SU/SMU 18.09.18

Referat FAU, SMU, SU 18.september 2018.pdf

Her kan du sjå fleire bilde!

Klasser, kontaktlærarar og NY dagsrytme for skuleåret 2018/19

Sjå klasser her. Ny dagsrytme her.

Logg inn på G-Suite som elev og lærar:

Logg inn på IST som foresatt og registrer kontaktinfo og fråvær, sjå timeplan og merknader:

Meir informasjon:

Kalender med skulerute:

Kontakt oss:

Sæbø skule

Postboks 2

6166 Sæbø

Tlf: 47 66 83 79