Sæbø skule

sabo.orstaskulen.no

Siste nytt:

Søkje SFO til hausten?

Det kan du gjere her

Frist: 1. april

Les meir om dei ulike tilboda her

Har du innspel i høve ny skule og barnehage? Frist: 8. april

Les her kva som har blitt spelt inn av ønskjer så langt. Ser du noko vi har gløymt, så send ein e-post til saboskule@orstaskulen.no

Les og sjå bilder her:

Musikkprosjekt2019.pdf

Referat møte i FAU 21.02.19

Referat-FAU-210219.pdf

Klasser, kontaktlærarar og NY dagsrytme for skuleåret 2018/19

Sjå klasser her. Ny dagsrytme her.

Logg inn på G-Suite som elev og lærar:

Logg inn på IST som foresatt og registrer kontaktinfo og fråvær, sjå timeplan og merknader:

Meir informasjon:

Kalender med skulerute:

Kontakt oss:

Sæbø skule

Postboks 2

6166 Sæbø

Tlf: 47 66 83 79