Sæbø skule

sabo.orstaskulen.no

Siste nytt:


Velkomne til første skuledag måndag 20. august :)

Klasser, kontaktlærarar og NY dagsrytme for skuleåret 2018/19

Slik ser vi føre oss at neste skuleår ser ut:) Sjå klasser her. Ny dagsrytme her.

Referat FAU 19.06.18

Her er namna på dei som sit i FAU 18/19 og ei påminning om reglane for skyss 18/19

Logg inn på G-Suite som elev og lærar:

Logg inn på IST som foresatt og registrer kontaktinfo og fråvær, sjå timeplan og merknader:

Meir informasjon:

Kalender med skulerute:

Kontakt oss:

Sæbø skule

Postboks 2

6166 Sæbø

Tlf: 47 66 83 79

saboskule@orstaskulen.no